سلام سوسن سیمائی هستم.

من سوسن سیمائی هستم ، مدیر سایتی که در آن حضور دارید. در حوزه مدیریت سرمایه‌های انسانی سازمان کسب تجربه می‌کنم و در این سایت تمام تلاش خود را خواهم کرد تا آموزش‌هایی کاربردی و طبق آخرین مطالب روز در این حوزه ارائه دهم.

شماره حساب:

شماره کارت بانک ملت:

6104#3375#8378#1768

به نام : سوسن سیمائی

بستن منو