عوامل موثر سازمانی بر بروز رفتارهای انحرافی
Businesspeople passing money under table

عوامل موثر سازمانی بر بروز رفتارهای انحرافی

 چه عواملی باعث می‌شوند کارمندان هنجارهای سازمان شما را نادیده بگیرند .مثلا رشوه بگیرند یا دزدی کنند!!!!رضایت شغلی :میزان ارتباط مشاهده شده بین آنچه یک فرد از شغلش مطالبه می…

ادامه خواندن
  • 1
  • 2
بستن منو