روزنوشت: ۳۲امین نمایشگاه کتاب تهران

رفته بودم نمایشگاه کتاب . بعد از چند ساعت گشتن دنبال کتاب و سرچ کردن نشرهای مختلف و کتاب های موجود توی نمایشگاه ، شارژ باتری گوشیم داشت تموم میشد…

ادامه خواندن روزنوشت: ۳۲امین نمایشگاه کتاب تهران