رفتار سازمانی مثبت‌گرا-۲
Girl drawing smiley face on to a wall

رفتار سازمانی مثبت‌گرا-۲

 

در ادامه مقاله قبل به معرفی عناصر سرمایه روانشناختی می‌پردازیم و به طور خلاصه تاثیر آن در سازمان را بررسی می‌کنیم.

سرمایه روانشناختی :‌ ظرفیت‌های روانشناختی از قبیل :‌ تاب‌آوری ، خوش‌بینی ، خود کارآمدی و امیدواری در کنار هم ، عاملی را به عنوان سرمایه روانشناختی تشکیل می‌دهند.

خودکارآمدی :‌ باور فرد به توانایی‌هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه ای معین از راه ایجاد انگیزه در خود ، تامین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات لازم .

افراد با خود کارآمدی بالا دارای ویژگی های زیر می‌باشند :‌

 • هدف‌های والایی برای خود تعیین می‌کنند و ایفای وظایفی دشوار برای رسیدن به ‌آن هدف‌ها را بر عهده می‌گیرند.
 • به استقبال چالش می روند و برای رویارویی با چالش سخت تلاش می کنند.
 • انگیزه فردی آنها به شدت بالاست.

در رویارویی با موانع ، ثابت قدم هستند.

امیدواری:

عاملیت و برنامه‌ریزی برای هدف .(اسنایدر ، ۱۹۹۱)

امیدواری تاثیر مستقیم بر رضایت شغلی و میزان بهره وری فردی دارد.

 

خوش‌بینی :‌ سلیگمن بر این باور است که افراد خوش‌بین ، در رویارویی با شکست ها و موفقیت های خود چنین عمل می‌کنند:‌

 • موفقیت‌هایشان را به توانایی‌های درونی و پایدار خود نسبت می‌دهند .
 • در ناکامی ها ، شکست خود را به عوامل ویژه بیرونی و غیرپایدار نسبت می‌دهند .

توضیح دیگری برای خوش بینی که توسط کارور و شی یر (2003) مطرح شده این است که افراد خوش بین همواره در انتظار رخ دادن اتفاق های خوشایند در زندگی‌شان هستند.

تاب آوری:

نوعی حالت قابل توسعه در فرد که بر اساس آن قادر است در رویارویی با ناکامی ها،‌مصیبت ها و تعارض های زندگی و حتی رویدادهای مثبت ، پیشرفت ها و مسئولیت بیشتر به تلاش افزون تر ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر، از پای ننشینند .

ویژگی افراد تاب‌آور :‌

 • واقعیت زندگی را به سهولت می‌پذیرند .
 • ایمان دارند زندگی پر معناست.
 • دارای توانایی برای وفق دادن خود با تغییرات بزرگ هستند.سرمایه‌های روانشناختی و متغیرهای سازمانی :پژوهش های تجربی فراوانی در زمینه تاثیر سرمایه روانشناختی بر متغیرهای سازمانی مانند :‌ رضایت شغلی، عملکرد و تعهد سازمانی صورت گرفته است .

  که رابطه معناداری بین آنها وجود دارد . در مجموع ، در مقوله رفتار سازمانی مثبت ، سرمایه روانشناختی به مثابه ورودی‌ای در نظر گرفته می شود که خروجی آن سطح عملکرد سازمان است.

  نتیجه گیری:

  رویکرد مثبت‌گرا بر قابلیت گسترش ، پرورش ، شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه که او  می‌تواند باشد ، تاکید دارد . از طرف دیگر نمی‌توان قانونی برای جدایی رفتار مثبت از منفی ایجاد کرد ، چون این به فرهنگ و ارزش های فرهنگی بستگی دارد .مثبت‌گرایی مطلق مانند منفی‌گرایی مطلق، خوب نیست ، بلکه باید بین آنها تعادل ایجاد کرد. به عنوان مثال اطمینان بیش از حد به نیروی انسانی می‌تواند عملکرد و کارایی را پایین آورد و یا خوش ‌بینی غیرواقعی می تواند منجر به انحراف از مسئولیت اصلی شود و یا امید کاذب می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع و انرژی به سمت اهداف بیهوده شود و در نتیجه به افراد سازمان خسارت وارد کند . بنابراین باید سعی شود در عین توجه به نقاط قوت ، به ضعف ها توجه شود و بین آنها تعادل ایجاد شود .

   

   

دیدگاهتان را بنویسید